Čakalne dobe

Čakalna doba za fizioterapevtsko obravnavo je na dan 30.6.2024:

  • za napotitve z oznako REDNO          naročilo ni več mogoče
  • za napotitve z oznako HITRO            naročilo ni več mogoče
  • za napotitve z oznako ZELO HITRO   125 dni

Čakalna doba za specialno fizioterapevtsko obravnavo je na dan 30.6.2024:

  • za napotitve z oznako REDNO            90 dni
  • za napotitve z oznako HITRO              70 dni
  • za napotitve z oznako ZELO HITRO    55 dni

Izvajamo triažo napotnih listin.

Podatki o čakalnih dobah so dostopni tudi na spletnem portalu eZdravje: https://cakalnedobe.ezdrav.si/ 

 

NAVODILA ZA UVRSTITEV V ČAKALNI SEZNAM

Uvrstitev v čakalni seznam poteka v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah  Zakona  o pacientovih pravicah (ZpacP-A, Uradni list RS, št. 55/17, Zpac-B, Uradni list 177/20)

Na prvo obravnavo se lahko naročite z delovnim nalogom za fizioterapijo

  • osebno v sprejemnem času ambulante med 7. in 13. uro
  • z navadno pošto na naš naslov in pripisom: za naročanje

Informacije v zvezi z naročanjem pa lahko dobite tudi preko telefona in elektronske pošte.

Napotno listino je v skladu z zakonodajo potrebno za uspešno uvrstitev v čakalni seznam predložiti v roku 21. dni od izdaje, če je oznaka stopnje nujnosti REDNO ali HITRO ter v roku 7. dni od izdaje, če je oznaka stopnje nujnosti ZELO HITRO. Po preteku tega časa listina ni več veljavna in uvrstitev v čakalni seznam ni več mogoča. Svetujemo vam, da ste pozorni na čas veljavnosti vašega delovnega naloga, kadar le tega pošiljate s pošto. Za prepozno prispele delovne naloge s pošto naša ambulanta NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI. V primeru, da ne želite fizioterapevtske obravnave na dogovorjeni termin, morate to v skladu z zakonodajo sporočiti 10 dni pred dogovorjenim terminom, kasneje pa le PISNO z navedbo razloga odpovedi. V nasprotnem primeru vaš delovni nalog za fizioterapijo ni več veljaven in ponovno naročanje v naši ambulanti ni možno naslednje tri mesece. Če na dogovorjeni termin ne boste prišli, vas bomo v skladu z zakonodajo v 24. urah črtali iz čakalnega seznama. Odsotnosti znotraj fizioterapevtske obravnave, ki nimajo opravičljivega razloga (po določilu ministra za zdravje), bomo nadomestili zgolj v primeru, da bo za to obstajala možnost za izvedbo.

Pooblaščena oseba za upravljanje čakalnega seznama: Alenka Jerič Jaklič, dipl.fiziot.

Za samoplačniške storitve ni čakalnih dob in njihova izvedba je možna v skladu z dogovorom.

 

Obveščamo vas, da zastopniki pacientovih pravic v zdravstveni regiji Ljubljana delujejo v prostorih NIJZ, Območna enota Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana.  

Njihovi kontakti in uradne ure so sledeči:

Marjan Sušelj

Sreda 14:30 – 19:30

Četrtek 7.00 – 14:00

telefon : 01/542 32 85

e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Duša Hlade Zore, dr. med.
ponedeljek 8.30 - 15.0 , uradne ure po telefonu 8:00 -11:000
torek 8.00 - 13.00 , uradne ure po telefonu 8:00 -11:00
telefon 01/ 542 32 85
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Robert Cer
sredo 9:30 do 14:30

četrtek 14:00-19:00

petek 14:00-19:00
telefon 01/542 32 85
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic v Fizioterapiji Alenka Jerič Jaklič :

Barbara Pantar, višji fizioterapevt

Fizioterapiji BP d.o.o.

Na jami 20

1000 Ljubljana

Telefon : 01 514 11 74